E-forsyning

Oksbøl Vandværk tilbyder en online selvbetjeningsservice, hvor forbrugerne løbende kan følge med i vandforbruget

For den enkelte forbruger betyder det, at man online kan følge sit vandforbrug. Det betyder meget, at vores forbrugere løbende kan følge med i deres vandforbrug, så de kan undgå ubehagelige overraskelser.

På selvbetjeningssiden kan man som forbruger følge med i, hvad man forbruger af vand, og man kan få beregnet, hvad årsopgørelsen forventes at slutte på.

De fleste målere aflæses automatisk hver dag, og du kan gå ind på E-forsyning og følge med i forbruget. Du kan også selv tilføje en aflæsning. Ud fra aflæsningerne kan man se, om man er foran eller bagefter det forventede forbrug og eksempelvis sammenligne årets forbrug med tidligere års forbrug.

Det er også muligt at melde en flytning, at se dokumenter (f.eks. årsopgørelsen) og meget mere. Du finder vores selvbetjeningsservice via vores hjemmeside www.oksvand.dk eller ved at taste www.eforsyning.dk og søge Oksbøl Vandværk frem. E-forsyning kan også downloades som en app under navnet E|Forsyning i App Store og Google Play. For at logge på selvbetjeningsservicen skal man bruge sit forbrugernr. (brugernavn) og en 4-cifret pinkode. Begge dele fremgår af årsopgørelsen.

Oplever du problemer med at logge på, er du velkommen til at henvende dig til bogholderiet på tlf. 75271325 i kontortiden (mandag -fredag kl. 09.00 – 12.00).