Oksbøl Vandværk


 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes mandag den 25. marts 2024

 kl. 19.30 på Danhostel i Oksbøl.

Indgang fra Strandvejen

 

Såfremt pkt. 9 vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

På Oksbøl Vandværk, Strandvejen 25A mandag den 8. april 2024 kl. 1730.

   

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning om det forløbne år.

3.   Det reviderede regnskab og budget for det nye regnskabsår forelægges        til godkendelse.

4.   Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for en toårig periode.

5.   Valg af revisor og en revisorsuppleant for en toårig periode.

6.   Behandling af eventuelle klager over de af bestyrelsen i det forløbne år          fastsatte takster, afgifter og bøder.

7.   Behandling af indkomne forslag.

8.   Fusion med Billum Vandværk.

9.   Vedtægtsændringer vedr. midlertidig udvidelse af bestyrelsen samt                forhold vedr. indkaldelse til generalforsamling.

10. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

 


Oksbøl Vandværk

Strandvejen 25a

6840 Oksbøl