Spar penge

 ”Spar penge på din forsikring”

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og

vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde.

Lægekageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk,

som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien for udvidet

rørskadedækning, hvis lækageovervågningen omfatter både fjernevarme- og

forbrugsvandinstallationen og forbrugerne opfordres derfor til, at undersøge mulighederne

hos deres forsikringsselskab.

I den forbindelse har Oksbøl Varmeværk i samarbejde med Oksbøl Vandværk udarbejdet

en installationsattest, der overfor forsikringsselskabet bekræfter montagen af

lækageovervågningssystemet.

Installationsattesten kan afhentes på Oksbøl Varmeværk eller downloades fra

Bemærk, at lækageovervågningen er en service og fratager dermed på ingen måde ejer/bruger ansvaret for installationen.