Chlorothalonilamidsulfonsyre

Af Ole Wiil

Formand for Oksbøl Vandværk                                                                           13. maj 2019

Rent drikkevand i Oksbøl

Det har i den seneste tid i pressen været beskrevet, at der kan være en risiko for, at der i vores drikkevand kan være et nedbrydningsstof fra et pesticid kaldet Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

 

Dette middel, som er underlagt skrappe restriktioner, har været anvendt i Danmark i perioden 1982 - 2000 til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Stoffet blev i Danmark også anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser, men blev til dette formål forbudt i 2011.

 

Styrelsen for patientsikkerhed har i forbindelse med fund af stoffet på et vandværk på Sjælland frarådet borgerne at drikke vandet. Beslutningen sker ud fra et forsigtighedsprincip, idet Styrelsen ikke kan udelukke, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage vand, der indeholder selv små mængder af stoffet (stoffet kan muligvis give skader på arveanlæggene). Det forventes, at der til august vil foreligge resultater af den sundhedsmæssige risiko.

 

I Danmark bruger vi grundvand uden at rense for miljøskadelige stoffer. Derfor har vi nogle meget strenge grænseværdier, og det skal vi blive ved med.

 

På Oksbøl Vandværk tager vi ingen chancer.

 

Vi har derfor fået taget prøver af det drikkevand, vi pumper ud til forbrugerne ved Eurofins Laboratorium i Vejen, for at se, om der kan konstateres rester af sprøjtemidlet.

 

Prøverne viser, at drikkevandet i Oksbøl er helt rent.

 

Du kan derfor fortsat drikke det gode drikkevand i Oksbøl, uden at skulle bekymre dig om, hvorvidt det skulle være forurenet.

 

Skål i det gode danske drikkevand!